Life is better on a mountain bike. 

    mtb 9900 strava  holdsport

Bestyrelse

Bestyrelsen har konstitueret sig efter generalforsamling 2022

Bestyrelsen: Der er valgt følgende: Carsten Hjort, Rene Christensen, Per Abildgaard, Rene Pedersen og Tony Skov. På første bestyrelsesmøde konstituerer bestyrelsen og siden opdates efterfølgende.

Formand  Tony Skov
Bestyrelsenmedlem Carsten Hjort
Kasserer Rene Pedersen
Bestyrelsesmedlem Per Abildgaard
Bestyrelsenmedlem Rene Christensen
1. Suppleant  
2. Suppleant  

 

 

 

 

Vi ser frem til et godt samarbejde igennem 2021.